Fukt och mögel i krypgrund.

Mögel i krypgrund beror på fukt.

Har du fått problem med mögel i din krypgrund är det ett säkert tecken på att fuktigheten, alltså den nivå av vatten som finns i luften i din krypgrund, är för högt under delar av året. Det kan vara helt ”osynligt” för ögat men ändå orsaka skador. Detta brukar vara ett tecken på att du kan behöva genomföra åtgärder för att minska mängden fukt i krypgrunden, så att mögel och rötsvamp inte växer.

Vad är mögel?

Mögel är svampar som bryter ner organiskt material.

Mögel är ett samlingsnamn, även när man pratar om svartmögel eller vitmögel i krypgrunden, så pratar man om en bred mängd mikroskopiska svampar. Det finns många olika sorters svampar som benämns mögel. Ofta växer flera svampar samtidigt. Mögel trivs när det finns tillgång till syre, näring (organiskt material, t ex trä eller papper) och fuktig luft (över 75% luftfuktighet eller 17%> fuktkvot i virket.