Avfukta krypgrunden

Krypgrunds-avfuktare är bra för krypgrunden.

Krypgrundsavfuktare minskar risken för fuktskador i krypgrunden. En väl installerad krypgrundsavfuktare är en modern apparat som själv vet när den ska vara tillkopplad, och själv kan styra vilket klimat du behöver ha i krypgrunden. Ofta anlitar man ett saneringsföretag för att få hjälp med installation av krypgrundsavfuktare, som sker i flera steg.

Pris krypgrundsavfuktare.

Vad kostar en krypgrundsavfuktare i pris?

En krypgrundsavfuktare kostar mellan 10.000 kr och 25.000 kr. Om du betalar en firma för att installera den åt dig kan det kosta ungefär 40 000 kr till 150 000 kr beroende på hur stor grund du har, och vilka problem som behöver åtgärdas. Är man lite händig kan man göra jobbet själv.

STEG FÖR STEG GUIDE

Installera krypgrunds-avfuktare själv.

Observera att det här bara är enklare tips, om du kör fast eller är osäker på hur du ska göra, bör du anlita ett proffs.


STEG ETT: KÖP AVFUKTARE.

Steg 1 är att köpa en bra avfuktare. En bra avfuktare kostar vanligtvis 10 000 kr upp till 25 000 kr. Tänk på att det ska vara en sorptionsavfuktare som även fungerar i lägre temperaturer. Det ska inte vara en kondensavfuktare. Dessa är billigare, men fungerar knappt om temperaturen sjunker under 10-15 grader. 

En sorptionsavfuktare torkar luften inne i aggregatet och skickar ut fuktig luft. Du ansluter frånluften från maskinen till en befintlig uteluftsventil på din grundmur. Du behöver alltså inget avlopp inne i krypgrunden.

STEG TVÅ: UNDERSÖK GRUNDEN.

Undersök grunden noga. Leta efter tecken på vattenskador. Försök ta reda på om det finns ett dolt problem som orsakar dina fuktproblem, eller om det mest sannolikt beror på konstruktionen. 

STEG TRE: RENSA MARKYTAN.

Ta bort byggspill från markytan. Det kan vara spån, träbitar, små träklossar etc. Helst ska markytan vara helt ren från organiskt material. Dessa material kan nämligen ruttna och få mögel på sig. 

STEG FYRA: ÅLDERSBESTÄNDIG PLAST.

Åldersbeständig plast är 0,2 mm tjock och går att köpa på nästan alla byggvaruhus. Plasten har ett högt ångmotstånd och placeras på marken i krypgrunden. Fukt som vill komma upp från marken stängs inne under plasten, vilket vanligtvis gör luften i krypgrunden mindre fuktig. Montera plasten med uppvik mot plintar eller grundmur. Använd t ex impregnerade lister som du borrar fast utanpå plasten. Då kommer ev fukt som tillförs utifrån att rinna in under plasten och inte på plasten. Vatten på plasten är inte bra alls. 

Om du brukar få översvämningar i krypgrunden kan det bero på mycket inrinnande vatten utifrån. Då bör du kontrollera markens lutning mot huset och var stuprören avslutas. Få bort så mycket vatten som möjligt, som annars hade samlats nära huset. Om du har problem med högt grundvatten kan du behöva fylla upp marken i krypgrunden med något dränerande material, t ex makadam/grus, innan du lägger ut plasten. 

STEG FEM: TÄTA VENTILER.

För att avfuktningen ska fungera bra måste alla utomhusluftsventiler, förutom den du tänkt använda till avfuktarens frånluft, tätas. Det kan du göra med hjälp av t ex fogskum. När du tätat ordentligt ska man inte kunna se dagsljus lysa in. 

STEG SEX: MONTERA AVFUKTARE.

Montera in avfuktaren. Ofta kan du behöva hjälp av en elektriker för att få ett godkänt el-uttag på plats i krypgrunden. Följ avfuktarens installationsmanual. Tänk på att tillse att torr luft från maskinen har goda möjligheter att nå hela krypgrunden.