Vad är en krypgrund?

Krypgrunden är en välanvänd riskkonstruktion.

Krypgrunden är en riskkonstruktion. Det betyder inte att ditt hus kommer att rasa bara för att det står på en krypgrund.

Men det betyder att den delen av ditt hus, själva krypgrunden (eller torpargrunden som är en äldre benämning för liknande konstruktion), löper högre risk än andra delar av ditt hus att löpa risk för skador som beror på vatten – t ex fukt, mögel eller rötsvamp.

Det kan i sin tur ge upphov till dåliga lukter och försvagad hållbarhet i byggnaden. 

Vad är då en krypgrund?

Krypgrunden är en grundläggning av ett hus. Det har varit vanligt att bygga med krypgrund i snart 100 år, även om byggsätten ändrats något över tid. 

En vanlig anledning att man bygger med krypgrund istället för platta på mark eller med källare, är för att det helt enkelt är billigare och för att det går snabbare.

Krypgrunden är det utrymme som bildas mellan marken och huset när huset är byggt på en grundmur eller på betongplintar stående på marken, och golvåsarna lagts ovanpå.

Utrymmet kan vara allt från 30 cm till 1,5 m högt, ibland är det trångt och ibland väldigt rymligt. 

Krypgrunden byggs med eller utan ventilation genom grundmuren. Finns det små ventilöppningar på grundmuren brukar grunden benämnas som uteluftsventilerad krypgrund.

Inne i krypgrunden kan det finnas allt från sand till jord eller grus på marken. I modernare krypgrunder står ofta själva huset på plintar, prefabricerade betongelement, som inte har direkt kontakt med den underliggande markytan. Men ibland vilar golvåsar mot stora stenar eller mot trävirke som ”pallats upp” från marken för ge stöd åt konstruktionen.