Fukt i krypgrund eller torpargrund.

Fukt i krypgrund eller torpargrund.

När vi pratar om vatten som orsakar skador i byggnader pratar vi oftast om fukt. Fukt är vatten bundet i ett material eller buret i luft. En hög luftfuktighet i ett utrymme höjer fukten i omgivande material. När vi mäter fukt i luften mäter vi relativ fuktighet (RF) och i material mäter vi fuktkvot (FK). De följer samma kurva, om än de är olika mätvärden. Om du konstant har 99% RF runt en träkloss kommer träklossen förr eller senare nå motsvarande fuktkvot, vilket innebär ca 30% FK. 

Var kommer fukten ifrån?

Lagom fukt är bra men mycket fukt i krypgrunden är dåligt.

Allt virke bär normalt lite fukt. Skulle det inte vara lite fuktigt hade det torkat ut och spruckit. Men hög fuktighet blir inte bra för krypgrunden. 

Fukt som orsakar problem i en krypgrund kommer oftast från marken eller från utomhusluften, ibland från en dold vattenskada.

När fukt kommer från marken kallas det för diffusion. Det beror på markfukt som stiger upp från marken och gör luften i krypgrunden (alltså spalten mellan mark och det ovanliggande botten av bjälklaget, även kallat blindbotten) fuktigt. Konsekvenserna av att luftfuktigheten i grunden blivit för högt är att omgivande trämaterial fuktas upp, och därmed kan börja mögla eller i värsta fall utsättas för rötsvampsangrepp. 

Förhöjd fuktighet i krypgrunden kan också bero på utomhusluften. Detta är vanligt under sommaren. När det är varmt kan luften bära mer fukt. Kall luft kan inte bära samma mängd fukt som varm luft. Om en uteluftsventilerad krypgrund tar in varm luft på sommaren kommer den innehålla mer fukt än vad den lite kallare luften i krypgrunden klarar av att bära. Detta kallas konvektion. När den varma fuktiga luften når krypgrunden kyls den ner och vattnet i luften ”faller ut”. Det är vanligt att det då uppstår kondens, särskilt på krypgrundens kallare delar. 

Ibland beror den förhöjda fuktigheten på en dold vattenskada. Detta kan man upptäcka genom att undersöka blindbotten efter spår av läckage i bjälklaget. Man kan också undersöka inkommande vattenledningar eller avlopp för att se att det inte glidit isär eller spruckit. 

Du kan mäta fukten i krypgrunden.

Mäta fukt i krypgrund eller torpargrund.

Du kan köpa en billig, enklare fuktmätare på Jula eller Biltema. Ofta har den två piggar längst fram. Dessa kan du använda för att trycka in dem i ett trämaterial som du vill mäta fuktigheten i. Var noga med att läsa bruksmanualen så att du förstår vilket värde som mätaren visar. Visar den fuktkvot är alla värden över 17% förhöjda. En fuktkvot på 25-26% FK påvisar att det är en väldigt hög luftfuktighet i krypgrunden, om andra orsaker till fuktskador uteslutits.